Eesti keeles

Eesti Õliühingust

Eesti Õliühing, kui kasumit mittetaotlev organisatsioon, asutati 20. mail 1993. Õliühing koondab endas vabatahtlikkuse alusel ühinenud Eesti Vabariigis naftasaadustega tegelevaid ettevõtjaid. Täna on Õliühingus 13 liiget, kelle  tegevusaladeks on mineraal- ja biokütustega tegelemine. Õliühingu liikmete seas on nii Eesti Vabariigi äriühinguid kui ka välismaiste äriühingute Eestis registreeritud filiaale.

Õliühingu peamiseks tegevussuunaks on mineraal-ja biokütustega tegelevate liikmete tegevuse ning ühiste huvide esindamine suhetes riigivõimu- ja valitsemisorganitega samuti  iikmete huvide tagamine ning Eesti tingimuste selgitamine õigusaktide koostamise ning erinevate standardite rakendamise protsessis. Õliühing loob liikmesfirmadele eeldused edukaks tegutsemiseks nii Eesti majanduskeskkonnas kui väljaspool.

Tähtsal kohal meie tegevuses on osalemine energia- ja vedelkütuste poliitika kujundamisel eesmärgiga, et mineraal- ja biokütuseid käsitletaks kui võrdväärset energiaallikat teiste energiaallikatega, tagades nõuetekohase kvaliteediga ning optimaalsete hindadega kütuse kui energiaga varustatuse piisavus ja stabiilsus, järgides keskkonnanõudeid ja kontrolli nende täitmise üle.


Koostöö ja rahvusvahelised suhte

Eesti Õliühing teeb pidevat koostööd erinevate riigiasutustega. tihe on koostöö Maksu- ja Tolliametiga. Oleme partnerid erinevetele ministeeriumidele vedelkütuseid puudutava seadusandluse väljatöötamisel.

Koostööd teeb Eesti Õliühing ka erinevate erialaliitudega. Tihedam onkoostöö Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA), Eesti Autoettevõtete liidu (EAL), Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni (ERAA) liiduga.

Rahvusvahelistest organisatsioonidest kuulub Eesti Õliühing koos 27 Euroopa riigi kütuseettevõteid ühendava liiduga Euroopa suurimasse kütusefirmasid ja rahvuslikke assotsatioone ühendavasse liitu FuelsEurop. See organisatsioon  esindab oma liikmeskonda ja kaitseb nende huve Euroopa Liidu komisjonides ja teistes institutsioonides.